ZAKŁAD PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Zakład Psychologii Klinicznej:
Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
tel. 61 854 72 73 lub 74
mail: psychologia@ump.edu.pl

Ostatnia aktualizacja:
18.07.2016
Marcin Cybulski
cybulski@ump.edu.pl

Witamy na stronie Zakładu Psychologii KlinicznejUWAGA: Pomoc psychologiczna dla studentów będzie ponownie dostępna po 30.09.2016

Studenci naszego Uniwersytetu, którzy chcieliby skorzystać z nieodpłatnej pomocy psychologicznej powinni skontaktować się Poradnią Psychologiczną działającą przy Przychodni Medycyny Pracy przy ul. Przybyszewskiego 39 (D.S. Eskulap).

Rejestracja telefoniczna pod nr tel. 61 854 72 99 codziennie w godzinach 8.00-15.00.

Wizyty u psychologa odbywają się w wyznaczonych godzinach. W sprawach bardzo pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 508 133 881

Z Poradnią współpracują:

- dr hab. Ewa Mojs prof.UM
ewamojs@ump.edu.pl

-dr hab. Rafał W. Wójciak
rafwoj@ump.edu.pl

-dr Bogusław Stelcer
stelcer@ump.edu.pl

- dr Marta Czarnecka-Iwańczuk
tunel@wp.pl

- dr Katarzyna Warchoł-Biedermann
k.warchol@pro.onet.pl

-dr Maia Stanisławska-Kubiak
maiakubiak@gmail.com

- mgr Bartosz Grobelny
bartoszraju@gmail.com

-mgr Katarzyna Wiecheć
k.wiechec@interia.euIstnieje też możliwość uzyskania nieodpłatnej pomocy w ośrodkach finansowanych przez NFZ

Pobierz listę ośrodków:

->Pobierz listę placówek - PDF<-DYŻURY I DANE KONTAKTOWE PRACOWNIKÓW ZAKŁADU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ OBOWIĄZUJĄCE W PRZERWIE WAKACYJNEJ 01.07-30.09.2016:

->Pobierz plan dyżurów i dane kontaktowe pozostałych pracowników - PDF<-

Czy opiekun osoby z demencją musi samodzielnie zmagać się z wyzwaniami opieki nad osobą bliską? Twierdzimy, że nie!

Poznaj "UnderstAid" – platformę, która wspiera, pomaga zrozumieć i pomóc opiekunom w opiece nad krewnym z demencją!

->Zapoznaj się ze szczegółami projektu "UnderstAid"<-Szczegóły z wizyty roboczej międzynarodowej grupy partnerskiej UnderstAid: ->Zapoznaj się ze szczegółami wizyty zespołu duńsko-hiszpańskiego na UMP<-
UWAGA! Każdy student, biorący udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych Zakładu Psychologii Klinicznej, zobligowany jest do zapoznania się z "Regulaminem przedmiotów z zakresu psychologii".

->Pobierz regulamin w formacie PDF<-

Aktualności:

04 czerwca 2014

W dniu 31 maja 2014 roku w Centrum Biologii Medycznej UMP odbyła się Konferencja "Psychologia w medycynie IV"


Program Konferencji:->Pobierz<-14 lutego 2014

Z niekłamaną radością informujemy o uzyskaniu przez kol. Maię Stanisławską-Kubiak tytułu doktora nauk o zdrowiu. Pracę pod tytułem "Studia nad wpływem cukrzycy typu 1 na wybrane parametry zdrowia, w tym funkcjonowanie psychiczne dzieci i młodzieży" Koleżanka obroniła w dniu 27 stycznia br. Promotorem pracy była dr hab. Ewa Mojs, prof. UM, promotorem pomocniczym zaś - dr inż. Rafał Wójciak. To ogromny sukces Mai i jej najbliższych :) Gratulujemy - również Promotorom!!20 stycznia 2014

Konferencja "Clinical Consultation - The Key To Successful Medical Practice" - odbyła się w dniu 20 stycznia 2014 roku.

Szczegóły:

->Pobierz info<-

->Pobierz program<-

Z radością oznajmiamy, że Pani dr hab. Ewa Helena Mojs uzyskała w ostatnim czasie stanowisko Profesora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego. Serdecznie gratulujemy!

04 października 2014

Zespół Neurologii Dziecięcej Komitetu Nauk Neurologicznych PAN

oraz

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

zaprasza na konferencję

„Problemy dzieci i młodzieży z dysfunkcją układu ruchowego i narządów zmysłów w środowisku szkolnym, rodzinnym i rówieśniczym. Aspekty medyczne, psychologiczne i pedagogiczne”

Protektorat Honorowy J. M. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego
Prof. dr hab. Jacka Wysockiego

25 X 2013, miejsce obrad: Centrum Kongresowo-Dydaktyczne, ul. Przybyszewskiego 39, Poznań,

Przewodniczenie obrad: prof. dr hab. Bożena Galas-Zgorzalewicz, dr hab. Ewa Mojs, prof. UM.


Szczegóły dotyczące Konferencji znajdują się ->tutaj<-

03 czerwca 2013

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka naszą uczelnię odwiedziła grupa przedszkolaków. Szczegóły ze spotkania znajdują się ->tutaj<-

12 marca 2013

W dniu 11 marca odbyła się KONFERENCJA SZKOLENIOWA "Adolescencja i wczesna dorosłość. Zdrowie, zagrożenia i strategie profilaktyczne".

Konferencja została zorganizowana pod patronatem Rektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Konferencja szkoleniowa dedykowana była nauczycielom, pedagogom, pracownikom służb publicznych i instytucji, których zadaniem jest tworzenie i realizacja lokalnej polityki młodzieżowej, a także lokalnym organizacjom pozarządowym działającym na rzecz młodzieży.

Celem nadrzędnym konferencji była integracja dorobku badawczego z praktyką społeczną, budowanie partnerskiej współpracy w społeczności i wymiana dobrych praktyk.

Konferencja została sfinansowana z grantu MNiSW pt. "Podmiotowe, środowiskowe i transgeneracyjne uwarunkowania zachowań zdrowotnych młodych dorosłych"

Wsparcie konferencji w postaci wkładu własnego niefinansowego zapewnił Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

->Przeczytaj program Konferencji (PDF)<-

->Obejrzyj folder promocyjny (PDF)<-


Archiwum aktualności z lat 2008-2012:

->Kliknij<-Prace poglądowe studentów UMP - publikacje on-line (opiekun - dr Marcin Cybulski):

->Agata Janeczko - Wypalenie zawodowe w pracy ratownika medycznego - studencki głos w sprawie<-

->Daria Pawlak - Uzależnienia społeczne w XXI wieku – studencki głos w sprawie<-

->Arkadiusz Popiel - Ratownik medyczny jako kierowca pojazdu uprzywilejowanego i pilot śmigłowca ratunkowego - studencki głos w sprawie<-Pobierz prezentację PPT o Nas :)

Aktywność uczelniana pracowników Zakładu Psychologii Klinicznej

Pracownicy Zakładu są opiekunami 2 kół naukowych - Studenckiego Psychologicznego Koła Naukowego oraz Studenckiego Koła Medycyny Psychosomatycznej

Opiekunem pierwszego jest dr Wojciech Strzelecki, drugiego - mgr Maria Skommer oraz dr Marta Czarnecka-Iwańczuk.

Dane kontaktowe Studenckiego Psychologicznego Koła Naukowego (SPKN):

Adres Jednostki: Collegium Stomatologicum, ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
Telefon do Jednostki: 061 854 72 73 lub 061 854 72 74, 061 8410 045
Opiekun naukowy: dr Wojciech Strzelecki
Przewodniczący: Kamila Malinowska
e-mail kontaktowy: amilla7@tlen.pl lub wojciech.strzelecki@interia.pl

Pobierz szczegółowe info na temat SPKN


Oferta badawczo-naukowa

Pracownicy Zakładu Psychologii Klinicznej zapraszają wszystkich chętnych do współpracy badawczo-naukowej.

Jeśli masz dobry pomysł, jesli brakuje Ci treści psychologicznych i narzędzi diagnostycznych - nawiążmy współpracę.

Zainteresowania pracowników naszego Zakładu krążą wokół neuropsychologii, chorób psychosomatycznych, procesów poznawczych i ich zaburzeń, psychologii klinicznej, psychologii osobowości, psychologii transportu, psychologii reklamy i mediów, psychologii żywienia, muzykoterapii, arteterapii, stresu, etyki medycznej, życia i dzieła Alberta Schweitzera i in.

Dysponujemy narzędziamy diagnostycznymi z wyżej wymienionych dziedzin! Prowadzimy również analizy statystyczne uzyskanych wyników.

Wszystkich chętnych gorąco zapraszamy!
Niniejsza strona powstała w porozumieniu z:

IBRS TriC

oraz

Pracownią Psychologii Transportu